Emne 3 - Statens rolle i folkedrabet

Indledning
Holocaust er det mest systematiske folkedrab, menneskeheden har set. Nazisterne ønskede i slut 1930’erne at fjerne jøderne fra Tyskland men helst fra hele Europa. Da den såkaldte Madagaskarplan (at flytte 1 mio. jøder årligt til øen Madagaskar, som ligger ud for Afrikas kyst i Det Indiske Ocean) måtte opgives, skulle der findes en anden løsning på jødeproblemet. Men selv om den nazistiske retorik overfor jøderne var hård, blev den endelige løsning aldrig formuleret offentligt. Hitler præsenterede dog i januar 1939 ideen om udslettelsen af den jødiske race i Europa i tilfælde af en krig, og i Wannsee-protokollen kan man udlede den endelige løsning på jødeproblemet, som Nazi-Tysklands øverste embedsmænd formulerede i januar 1942.


Formål
Et spørgsmål som naturligt melder sig, når man arbejder med holocaust er: Hvordan kunne det ske? Formålet med emne 3: Statens rolle i folkedrabet er at belyse, hvilken rolle den nazistiske ledelse spillede i forbindelse med den endelige løsning på jødeproblemet.

Struktur
Adam Holms artikel kan læses for at få et overblik over emne 3.
Hitlers tale er meget lang, så der er udvalgt to nedslag til dette emne. Det første uddrag kan bruges til at undersøge, hvordan Hitler formulerer sig i forhold til hans opfattelse af, at andre lande i Europa er medansvarlige for, at problemet med jøderne ikke har kunnet løses, idet de har nægtet at modtage jøderne, som nazisterne ønsker ud af Tyskland. I denne sammenhæng kan holocaustkronologien fra emne 2 inddrages. I det andet uddrag formulerer Hitler en årsags-/sammenhængskæde mellem udbruddet af krig og tilintetgørelsen af den jødiske race i Europa. Det lille filmklip er med for at kunne se og høre, hvordan talen blev leveret og modtaget. Wannsee-protokollen er svær læsning, fordi der skal læses meget omhyggeligt for at få alle detaljer med. Derfor stiler arbejdsspørgsmålene primært mod forståelse af indholdet. Conspiracy og lignende film sætter billeder på begivenheden og åbner for diskussionen af hvilke historiemetodiske overvejelser, vi skal anlægge, når vi arbejder med film, som beskæftiger sig med historiske begivenheder eller perioder.

Oversigt over materiale "Statens rolle i folkedrabet"

Arbejdsspørgsmål til Hitlers tale

Læs først Hitlers tale (se PDF): 
Kilde (PDF): Hitlers tale i Rigsdagen, 30. januar 1939, oversat til dansk

Hitlers tale:

1. Lav en ophavsanalyse af talen med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad sker der storpolitisk i Europa i 1939? Læg mærke til datoen for kilden.

Læs uddragene af talen og lav indholdsanalyse:  

 1. Hvad er hovedindholdet i første del af uddraget?
 2. Hvad er hovedindholdet i anden del af uddraget?
 3. Hvem taler Hitler til?
 4. Hvordan kan du se det?

Retorisk analyse:

 1. Hvordan fremstiller Hitler sig selv?
 2. Hvordan fremstiller han jøderne?
 3. Hvordan fremstiller han de demokratiske lande i Europa?

Et filmklip fra Hitlers tale: 
https://www.youtube.com/watch?v=L34R19bcxEc
(Klippet er det sidste afsnit i uddrag 2 i pdf'en ovenfor).

 

 

 

Arbejdsspørgsmål til artikel af Adam Holm

Læs først artiklen (se PDF):
Artikel (PDF): "En lige vej til Auschwitz" (27. januar 2003) af Adam Holm

1. Hvad skete der i Wannsee d. 20. januar 1942?

2. Hvilke konsekvenser fik Wannsee-konferencen?

3. Hvilke forklaringer gives der på jødeudryddelserne? (jf. Hvad er det intentionalister og funktionalister diskuterer?)

Arbejdsspørgsmål til Wannsee-protokollen

Læs først uddrag af Wannsee-protokollen på www.folkedrab.dk:
Kilde: Wannsee-protokollen 

Du kan hente alle arbejdsspørgsmål som PDF eller læse dem herunder
Hent arbejdsspørgsmål som PDF

 1. Kilden er en redigeret protokol som blev sendt til alle deltagerne efter mødet. Den er skrevet af Adolf Eichmann. Den skulle have været destrueret, men overlevede i det tyske udenrigsministeriums arkiv. For at vurdere kilden og dens troværdighed er det vigtigt at blive klar over dens ophavssituation. Dette gøres via fire spørgsmål: 
 •      Hvem har skrevet den?
 •      Hvornår er den nedskrevet?
 •      Hvorfor er den skrevet?
 1. Hvilken organisation og hvilken person har (med beføjelser fra Hitler, ”Føreren”, og rigsmarskal Göring) det afgørende ord m.h.t. behandlingen af jøderne i Tyskland.
 2. Der omtales kort to muligheder ud over ”den endelige løsning” som løsning på jødespørgsmålet. Hvad går de ud på?
 3. Og hvorfor bør de kun betragtes som reservemuligheder? Analyser herunder nærmere følgende citat fra protokollen:
  ”I stedet for emigration er der nu, med Førerens indhentede billigelse, som en anden mulighed for en løsning trådt evakueringen af jøderne til Østeuropa. Disse aktioner bør dog udelukkende betragtes som en slags reservemuligheder, men man høster dog allerede ved dem de praktiske erfaringer, som er af så stor betydning med henblik på den forestående endelige løsning af jødespørgsmålet … ”
 4. Hvad går ”den endelige løsning” på jødespørgsmålet ud på?
 5. Hvordan kan løsningen med at evakuere jøderne til Østeuropa kombineres med ”den endelige løsning”?
 6. Analyser nærmere følgende citat og tag stilling til, hvorfor nazisterne ikke kunne nøjes med at sende jøderne i arbejdslejre: ”De, som eventuelt er blevet tilbage, må, da det uden tvivl drejer sig om den mest modstandsdygtige del, behandles i overensstemmelse hermed, da de, som repræsenterende en naturlig élite, ved frigivelse måtte betragtes som en kimcelle til en ny jødisk opbygning (jfr. historiske erfaringer).”
 7. Hvad var formålet med mødet, jf. sammensætningen af mødedeltagerne?
 8. Hvad kan man ud fra kilden konkludere om statens rolle i folkedrabet?

Arbejdsspørgsmål til filmen Conspiracy

Find et filmklip fra filmen Conspiracy (2001), produceret af BBC/HBO. Søg på ”Wannsee conference (intro)” på youtube.

 1. Hvordan skildres mødedeltagerne?
 2. Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til kildetypen?
 3. Hvorfor har man lavet en film om Wannsee-konferencen i 2001?Tilbage til forsiden

Gå tilbage til forsiden af studiemateriale om holocaust.