Operatoriet

Kom på besøg i OPERATORIET og leg med opera.
Operatoriet er vores opera-legeplads i Den Jyske Operas produktionslokaler i Aabyhøj, og det er her, vi holder vores workshops. Vi leger med alt det, som en god opera består af: Gode historier, sang, drama, krop, bevægelse, følelser, scenografi, kostumer og lys.

I Operatoriet kan du og dine elever opleve musik og sang og udvikle kompetencer til at udtrykke sig i og om musik. I Operatoriet præsenterer du og vi sammen gennem skabende aktiviteter dine elever for et af samfundets mangeartede musiktilbud, nemlig opera. I Operatoriet skaber vi aktiviteter og oplevelser, der medvirker til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling og giver dem gode oplevelser af at være del af et fællesskab.
Vi vægter musikalsk skaben, kvalitet i udtryk og indtryk, nærvær, dialog og fællesskab højt i vores arbejde.


Tilbud i 2017/18Færdigheds- og vidensmål

Vi arbejder indenfor nedenstående kompetencemål i musikfaget og danskfaget. For musikfaget kan du også se færdigsheds- og vidensmål. 

Musik, efter 2. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
>>Se PDF med færdigsheds- og vidensmål

Musik, efter 4. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalsk aktiviteter.
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Dansk, efter 2. klasse:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Dansk, efter 4. klasse:
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.