Tenor og bas søges til Den Jyske Operas Kor

For english click here

Den Jyske Opera har et antal ledige stillinger som hhv. tenor- og bassanger i Den Jyske Operas Kor til besættelse pr. 1. januar 2018 eller efter nærmere aftale. Vi afholder derfor foresyngning med henblik på besættelse af de faste stillinger samt revidering af assistentlisten. Den Jyske Opera er et turnerende operakompagni i hele Danmark med hjemsted i Aarhus.

Vi søger sangere, der med engagement og fleksibilitet kan varetage bredspektrede opgaver i både musikalsk, stilistisk, scenisk og stemmemæssigt henseende.

Foresyngningen har indflydelse på assistentlisten fra januar 2014.. Assistenter på den nuværende liste skal møde frem til foresyngningen for at forsvare placering på assistentlisten.


Ansøgning

Ansøgning sker på nedenstående skema vedlagt foto, CV og evt. lydfil (ikke obligatorisk). Ansøgningsskema bedes scannet ind og sendt som pdf-fil.

Tilmeldingen skal være Den Jyske Opera i hænde senest mandag d. 1. maj 2017 kl.10.00. Skemaer kan hentes via linket herunder.

DK tilmeldingsblanket kan hentes her


Løn- og ansættelsesvilkår

Iflg. Overenskomst med dansk Kor forbund.


Tid og sted for foresyngningen

Basser: Tirsdag d. 6. juni 2017 fra kl. 10.00

Tenorer: Onsdag d. 7. juni 2017 fra kl. 13.00

i Den Jyske Operas Prøvelokaler, Frichsparken 38F, Søren Frichsvej, 8230 Åbyhøj.

 

Ansøgere der udvælges til foresyngningen får besked om tidspunkt på dagen senest 26. maj 2017.

 

Bedømmelsespanel

Foresyngningspanelet bedømmer ansøgernes præstationer og består af følgende:

Operachef Philipp Kochheim

Korchef Tina Nielsen

Studienleiter Peter Pade

3 repræsentanter fra Den Jyske Operas Kor

Korets tillidsrepræsentant (observatør)

En ekstern stemmesagkyndig (observatør)

 

Forberedelse og afvikling

Foresyngningen består af to runder.

  1. runde

En selvvalgt arie sunget udenad (max. 5 minutters varighed).

  1. runde

Ansøgere der udvælges til 2. Runde synger

  • Et obligatorisk kor-opgave fra operarepertoiret (synges udenad)
  • En kammerkors-opgave (synges ikke udenad)
  • En seconda vista-opgave

De 2 obligatoriske opgaver annonceres på DJOs website fra d. 18. maj 2017.

Seconda vista opgaven er udformet som en kort 4–stemmig korsats. Opgaven udleveres i foresyngningslokalet, hvor Den Jyske Operas pianist først spiller ansøgerens stemme, dernæst alle stemmerne i satsen, og til slut synger ansøgeren sin egen stemme til klaverakkompagnement af de 3 øvrige stemmer.

Der gøres opmærksom på at kravene til foresyngningen ikke kan fraviges, herunder kravet til udenadslære.


Pianist

Den Jyske opera stiller en pianist til rådighed ved foresyngningen. Det er ikke muligt at medbringe egen pianist. Du skal medbringe noder til pianisten.


Information og spørgsmål

Ansøgere er velkomne til at henvende sig til Korchef Tina Nielsen for spørgsmål og anden information:

Korchef Tina Nielsen

Den Jyske Opera

E-mail: tn@jyske-opera.dk

Website: www.jyske-opera.dk

 

Download stillingsopslag her