Information om auditions

 

For English click here 

 

Tid og sted for foresyngningen

Basser: Tirsdag d. 6. juni 2017 fra kl. 10.00

Tenorer: Onsdag d. 7. juni 2017 fra kl. 13.00

i Den Jyske Operas Prøvelokaler, Frichsparken 38F, Søren Frichsvej, 8230 Åbyhøj.

 

Ansøgere der udvælges til foresyngningen får besked om tidspunkt på dagen senest 26. maj 2017.

 

Bedømmelsespanel

Foresyngningspanelet bedømmer ansøgernes præstationer og består af følgende:

Operachef Philipp Kochheim

Korchef Tina Nielsen

Studienleiter Peter Pade

3 repræsentanter fra Den Jyske Operas Kor

Korets tillidsrepræsentant (observatør)

En ekstern stemmesagkyndig (observatør)

 

Forberedelse og afvikling

Foresyngningen består af to runder.

  1. runde

En selvvalgt arie sunget udenad (max. 5 minutters varighed).

  1. runde

Ansøgere der udvælges til 2. Runde synger

  • Et obligatorisk kor-opgave fra operarepertoiret (synges udenad)
  • En kammerkors-opgave (synges ikke udenad)
  • En seconda vista-opgave

De 2 obligatoriske opgaver annonceres på DJOs website fra d. 18. maj 2017.

Seconda vista opgaven er udformet som en kort 4–stemmig korsats. Opgaven udleveres i foresyngningslokalet, hvor Den Jyske Operas pianist først spiller ansøgerens stemme, dernæst alle stemmerne i satsen, og til slut synger ansøgeren sin egen stemme til klaverakkompagnement af de 3 øvrige stemmer.

Der gøres opmærksom på at kravene til foresyngningen ikke kan fraviges, herunder kravet til udenadslære.


Pianist

Den Jyske opera stiller en pianist til rådighed ved foresyngningen. Det er ikke muligt at medbringe egen pianist. Du skal medbringe noder til pianisten.


Information og spørgsmål

Ansøgere er velkomne til at henvende sig til Korchef Tina Nielsen for spørgsmål og anden information:

Korchef Tina Nielsen

Den Jyske Opera

E-mail: tn@jyske-opera.dk

Website: www.jyske-opera.dk