Operatoriet

Hele året: Musik og følelser – leg med sang og udtryk.
Hvordan lyder glæde? Ensomhed? Vrede, nysgerrighed, forelskelse? Og hvordan kan man høre følelser i stemmen, når man synger - eller taler? I Operatoriet leger vi med sang, drama, musik og følelser.


Færdigheds- og vidensmål

Vi arbejder med dele af følgende kompetencemål:

Musik, efter 2. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse.
Eleven kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter.
Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Musik, efter 4. klasse:
Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse.
Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalsk aktiviteter.
Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Dansk, efter 2. klasse:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål

Dansk, efter 4. klasse:
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
>> Se PDF med færdigheds- og vidensmål